A Man With a Box


In the 1920s a man with a box came to stay
In the 1930s the man with a box went away
In the 1940s a man with a box went beserk
In the 1950s the man with a box left for work

A man with a box could be loving and he knows it
But a man with a box don't work that way
A man with a box could be loving if he tried it
But his rainclouds are permanently grey

In the 1960s a man with a box opened up
In the 1970s the man with a box drained his cup
In the 1980s a man with a box came along
And in the 1990s a man with a box wrote this song

Chorus

A man with a box made a train escape from Euston
While his butterflies went wild in the woods
The police report stated that every year at Margate
The daisies grew a different shade of brown
ManCaptcha
Liedje Angry Salad A Man With a Box is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Man With a Boxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad A Man With a Box downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Man With a Box in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.