Coming To Grips


well, cindy oleo - the margarine girl
she says to me, "i don't like boys"
i tell her i don't like them either, she tells me i don't understand
so i stand there and i stand there, yeah, but i guess i didn't know

i didn't know any better, i didn't know she might prefer
i need an answer to my letter, is she really going out with her?

speaking of, i've got a couple words for the author of the book of love
never wrote a chapter about this
now maybe there were pages i missed (i'm not that bright)
i know it was a long time ago
as i stare up at her broken window, i turn my back and i walk home

i didn't know any better, i didn't know she might prefer
i need an answer to my letter, is she really going out with her?

it would be so hard, it would take, take some time, but i've got time

in my mind i go there sometimes, in my mind i go there

all this time alone and i feel fine, i feel fine
all this time alone and i feel fine, i feel fine
in my mind, in my mind, in my mind, oh in my mind, my mind, my mind, my mind, my mind, my mind
guess i didn't know

i didn't know any better, i didn't know she might prefer
i need an answer to my letter, is she really, really going out with her?
going out with her?Captcha
Liedje Angry Salad Coming To Grips is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coming To Gripsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Coming To Grips downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coming To Grips in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.