Given Up


Once I was lost for an ending
I'd end it to try to begin
Grit my teeth, close my eyes
Turn my outsides in
Put it out

If you take away the parts that make up the whole
You put out the light in my soul

Watching someone I'm not in beginning
Become someone I'm not in the end
I lie awake at night, my insides tighten up
Feel the lights grow dim

If you take away the parts that make up the whole
You put out the light in my soul

Given Up/Lost my inspiration
Given Up/Got no hope, no sense if he could
Take it back/ Under deep sedation
Given up/ I sleep at night
And leave it all behind
Put it out

If you take away the parts that make up the whole
You put out the light in my soul

Given up/Lost my inspiration
Given up/ Got no hope, no sense
Take it back/no sense of self to look into
Given up/no sense of self to pull me through
Given up/I think I can live without you
Given up/I think I've been knocked down

And leave it all
It seems that I was might to die in the endCaptcha
Widget
Liedje Angry Salad Given Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Given Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Given Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Given Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.