Granite Statue


Sitting in a garden with a face like a granite statue
I am winter solstice waiting like a granite statue

Just like a granite statue
I will come when the weather's fine
Just like a granite statue
I want to know what's on your mind

Every single time that I come here I can't tell you what I feel
I am so polite to you and courteous
I know that it's not real

I long to grab a hold of you and take you in my arms tonight
But when I feel I'm going to my courage flies away and I turn cold

Chorus

Just like a granite statue
Statue, is that you, statue

Just like a granite statue
I will come when the weather's fine
But I'm a granite statue
And I know you'll not ever be mine
Just like a granite statue
Statue, is that you, statueCaptcha
Liedje Angry Salad Granite Statue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Granite Statuemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Granite Statue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Granite Statue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.