Machine of Menace


I'm versatile, Removable
I'm reversible, So edible
I'm the Machine of Menace

You put me in your place
So go on, the pleasure's mine
I gotta see your face
You put me in your place
So go on, I gotta see your face

I'm versatile, I'm flexible
I'm physical, Quite murderous
I'm the Machine of Menace

Chorus

Show me your face
I gotta see your face
Cos you put me in your place
So go on, the pleasure's mine
I gotta see your face

Incurable, Rememberable, I'm increasable
In fact delectable, Machine of MenaceCaptcha
Liedje Angry Salad Machine of Menace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Machine of Menacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Machine of Menace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Machine of Menace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.