My Town


You've got to bring it down
In my tribe, there's a way that everybody speaks
In my town, there's a wall that no one there can see
Nailed down, unwritten laws, say no one there can leave
Rules to live, rules to love, and nothing in between
And you've got to bring it down

In my tribe, there's a way that everybody speaks
Telling lies, the smiling kind, and no one says what they mean
When I try to make a difference - I've been turning on myself
I keep lying to the people, I've been lying to myself
And it's all up to you

You've got to bring it down
Bring it down all over meCaptcha
Widget
Liedje Angry Salad My Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad My Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.