Songtekst van Ani Difranco: Buildings And Bridges

Buildings And Bridges


Buildings and bridges
Are made to bend in the wind
To withstand the world,
That's what it takes
All that steel and stone
Is no match for the air, my friend
What doesn't bend breaks
What doesn't bend breaks

We are made to bleed
And scab and heal and bleed again
And turn every scar into a joke
We are made to fight
And fuck and talk and fight again
And sit around and laugh until we choke
Sit around and laugh until we choke

I don't know who you were expecting
Probably some bitch who does not budge
With eyes the size of snow
I may get pissed off sometimes
But you seem like the type to hold a grudge
And in the end, I just let go

Buildings and bridges
Are made to bend in the wind
To withstand the world,
That's what it takes
All that steel and stone
Is no match for the air, my friend
What doesn't bend breaks
What doesn't bend breaksCaptcha
Liedje Ani Difranco Buildings And Bridges is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Buildings And Bridgesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ani Difranco Buildings And Bridges downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Buildings And Bridges in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.