Cruel Adiccin


El tiempo pasa rindose,
desgasta vidas, sin dudar que
llegara el ida alguna vez
la muerte llama sin avisar y reburlndose
Destino cruel
tiempo sin ley
futuro lento e incierto
tierra de hiel
Juego sucio adiccin actual
poco tiempo para pensar
toda la mierda nos caer
ser la bomba que nos har explotar
Destino cruel
tiempo sin ley
futuro lento e incierto
tierra de hiel
Tierra de hielCaptcha
Liedje A.n.i.m.a.l. Cruel Adiccin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cruel Adiccinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A.n.i.m.a.l. Cruel Adiccin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cruel Adiccin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.