Highway To Hell ....


Sin razºn, sin poesýa,
No hay otra cosa que yo quiera hacer,
Con amigos estarù ,tocando fondo y divirtiùndome!!
Come on over highway to hell!!
Nadie me detendrñ, no hay limites de velocidad,
Girare sin parar, nadie se cruza por mi lugar,
Hey Satñn, pay my dues
Hey mama look at me,
I am on my way to the promised land.
Highway to hell!!Captcha
Liedje A.n.i.m.a.l. Highway To Hell .... is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Highway To Hell ....mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A.n.i.m.a.l. Highway To Hell .... downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Highway To Hell .... in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.