Juega Con Tu Suerte


Juega con tu suerte
son tus ojos, que me llaman
y me hunden en el vac?o
hemos ca?do superados
por el espanto
el miedo fuerte y agresivo
es una oscura y turbulenta
trampa de amor
Corre, corre, corre
Hacia el final
ya no podemos volverCaptcha
Liedje A.n.i.m.a.l. Juega Con Tu Suerte is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Juega Con Tu Suertemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A.n.i.m.a.l. Juega Con Tu Suerte downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Juega Con Tu Suerte in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.