Latino America


Latinoam'rica, pareciera una herida abierta, verdadera
muestra de sobrevivencia extrema, Latinoam'rica
Raza en su comp s de fuego interior
no deja que apague su calor
Sigue en pie, sigue en pie firme!
Respirando un clima de pobreza expresa como
un golpe bajo su naturaleza, Latinoam'rica
Raza en su comp s de fuego interior
no deja que apague su calor
Sigue en pie, sigue en pie firme!Captcha
Liedje A.n.i.m.a.l. Latino America is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Latino Americamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A.n.i.m.a.l. Latino America downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Latino America in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.