Good Enough


Now you can count on for anything you choose
Say but the that I can offer is love true
Still I know you wonder why
This love of mine seems to die
As if I
Live in the clouds and you live in the sea

Now you can bet your bottom dollar
That I love you
Now for a basic fact like that
You'll need no clue

I just hope you think I'm good enough
I hope you think I'm girl enough
I hope you believe in chemistry for two
I really do, I, I do

My my baby, I'm telling you honey

For your love baby,
Said I would walk thru fire
For your love honey
Said I would reach my highest ground
For this love baby
There ain't nothing that can turn me around
And I'll never let you down

For your love baby
I'd take a walk thru fire
For your love honey
Said I would reach my highest ground
For your love baby
There ain't nothing that could turn me
I'd die for your love, lie for your love
I'd even touch the sky, for your love

Baby bet your bottom dollar
That I'm gonna love you
Said for a basic fact like that
You'll need no clue

I hope you think I'm good enough
I hope you think I'm girl enough
I hope you believe in chemistry for two
I tell you, I hope you think I'm girl enough
I hope you think I'm good enough
I hope you believe in chemistry for two
I really do

(Scatting & ad libs)Captcha
Widget
Liedje Anita Baker Good Enough is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Enoughmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anita Baker Good Enough downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Enough in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.