How Could You


It's right, it's real, baby, it's true
Yeah the sun and the moon revolve around only you
And the magic that you do
How could I be blue, not around you
Always on my mind, I need you baby
Darling would you mind if I hold on tight
And love you for the rest of my life?

Chorus:
Honey how could you love me?
How could you love me like this?
I said I never knew just what I missed
How could you love me like this?
You're part of my heart
You're almost close as my skin
Baby where have you been all my life?
I said it's alright, it feels just like my dreams
Only now that I got the real thing yes
Always on my mind
I need you baby
Darling would you mind if I held tight
And love you for the rest of my life?
Honey how could you love me?
How could you love me like this?
I said I never knew just what I missed
How could you love me like this?
And it gets sweeter (sweeter baby)
Sweeter as the days go by (sweeter baby sweet sweeter baby)
And it gets better (better baby, gets better baby)
Better with timeCaptcha
Widget
Liedje Anita Baker How Could You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Could Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anita Baker How Could You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Could You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.