In My Heart


Oh no baby here I go
Fallin' in on the deep end one more time baby
I'm helpless to stop this, there's no defense
(Got this fever) I'm sick baby
(I'm on fire) I'm on fire
(Fire burns) fire burns

Chorus:
In my heart, in my life, on my mind, in my head
In my house, in my arms, in my room, in my bed
I feel the symptoms I know the signs
Will I get well, really can't tell not for sure darling
For this disease you're the only cure
(Got this fever) I'm sick baby
(I'm on fire) I'm on fire
(Fire burns) fire burns

In my heart, in my life, on my mind, in my head
In my house, in my room, in my arms, baby baby baby
Take my heart, take my soul
Take my hand, make me whole baby
Say my name, ease this pain baby
In my heart, in my life, on my mind, in my head
In my house, in my room, in my arms, in my bedCaptcha
Widget
Liedje Anita Baker In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anita Baker In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.