I'll Kill You


It's all over with me now
and I'll kill you
you changed me
you drove me mad
you robbed me of my loving, it's you!

still I'm sad that you betrayed me
it's all over with me now
all over with me now
and I'll kill you!

* don't let me go unchecked
I've gotta go wild [x2]

don't call it dream or fantasy
nobody knows my soul burned as fire
why my heart was broken so heavy
you might know my love was for you
you know!

oh! go to the grave together

[* repeat]

I'll kill you (You go to the grave with me)
I'll kill youCaptcha
Liedje Anorexia Nervosa I'll Kill You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Kill Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anorexia Nervosa I'll Kill You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Kill You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.