Sequence 1 - Against The SailSo inside me nothing came anymore The dull dilation of my arteries " Deliver me " You will see this horrifying thing shown on my face / Cruelty mask
The beasts are prowling bitter night & will grab the loss of my weaknesses In face of the dying creature that she couldn't swallowCaptcha
Widget
Liedje Anorexia Nervosa Sequence 1 - Against The Sail is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sequence 1 - Against The Sailmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anorexia Nervosa Sequence 1 - Against The Sail downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sequence 1 - Against The Sail in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.