Solitude


[Candlemass cover-version - bonus track]

I'm sitting here alone in darkness
Waiting to be free,
Lonely and forlorn I'm crying
I long for my time to come
Death means just life
Please let me die in solitude

Hate is my only friend
Pain is my father
Torment is delight to me
Death is my sanctuary
I seek it with pleasure
Please let me die in solitude

Receive my sacrifice
My lifeblood is exhausted
No-one gave love and understanding
Hear these words
Vitrifiers and pretenders
Please let me die in solitude

Earth to earth
Ashes to ashes
And dust to dust

And please let me die in solitudeCaptcha
Liedje Anorexia Nervosa Solitude is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Solitudemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anorexia Nervosa Solitude downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Solitude in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.