Soul on FireHere I am, all alone,
All alone with empty hopes
Here I ran, all alone,
All alone within myself
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
Here I lay, all alone,
All alone within myself
Here I ran, all alone,
All alone to sit and wait
My heart is one fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
Here I lay, all alone,
All alone within myself
Here I lay, all alone,
All alone to sit and wait
(Burn)
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
If this should leave me now
If only I could walk
Is there somewhere I could go?
Yes, I remember a place
So far away
Is there nothing I can say?
The words have died away
(Burn)
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burn
My heart is on fire
My soul will burnCaptcha
Widget
Liedje Anything Box Soul on Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soul on Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anything Box Soul on Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soul on Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.