I'd Rather Be Strong


(myles goodwyn)

Published by slalom publishing co - bmi

It's a sad situation
Alot of hopeless information
On the news
Nothin's gonna please you
And nothin's gonna change
Well that's your view
So many hungry people
It's a shame and is it legal?
Well it's a sight
There's something goin' on
Somethin' we can change
And it's our right

So I'd rather be strong
In a hopeless situation, yes
I would rather be strong
In a hopeless situation, yes
I would rather be strong
In a hopeless situation
Yes I would, yes I would

Well you can say it's a shame
And things remain the same
And so it goes
But no one's gonna hear you
And no one's gonna see
What doesn't show
It'd be cause for celebration
If only every nation understood
And helping one another
And doing for the other, what they could

And I'd rather be strong
In a hopeless situation, yes
I would rather be strong
And to show determination, yes
I would rather be strong
In a hopeless situation

Yes I would, yes I would
I'd be a lot better off if I could
Be part of the love
That's seemingly lost from above

A delicate situation (situation)
Requires contemplation, everyone (everyone)
And someone has to care (someone to care)
When people live in fear of each man's son (each man's son)

So I'd rather be strong
In a hopeless situation
Yes, I would rather be strong
In a hopeless situation
Yes, I would rather be strong
In a hopeless situation

Yes, I would, yes, I would
I'd be a lot better off if I could
Be part of the love
That's seemingly lost from above

I'd rather be strong, ooh yes, I would
Well, I'd rather be strong, yes I would, yes I would, yes I would
Well, I'd rather be strong, ooh yes I would
Well, I'd rather be strong, be strong, yes I would, yes I would
Well, I'd rather be strong, yes I would
Well I'd rather be strong, be strong, yes I would
In a hopeless situation
Yes, I would rather be strong
In a hopeless situation, yes
I would rather be strong
In a hopeless situation
Yes, I would rather be strong
In a hopeless situation, yes
I would rather be strongCaptcha
Liedje April Wine I'd Rather Be Strong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'd Rather Be Strongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje April Wine I'd Rather Be Strong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'd Rather Be Strong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.