Toy Flights


Bored at home, nothing to do but eat
I'll give you a phone and you can come along the street
You/I'll bring the junk food, I'll/you (can) hire the tape
We can sit and poke fun at each other's shape
Water pistols at dawn
We were soaked to bits
Then you/I tried to bite me/you
So I/you hand-held hoovered your/my tits
Toy fights on the floor
Both drunk and drugged
Out of breath when we stopped
Then we sat on the stairs and huggedCaptcha
Liedje Arab Strap Toy Flights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Toy Flightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arab Strap Toy Flights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Toy Flights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.