Come To Me 2


Come to me my baby
Come to me my love
Come to me my darling tonight
Cos we're here tonight
On our own all night
Yes we're here tonight
Gonna make it so right

You're the best thing in my life
You're the best thing in my life

Hold on my baby
Hold on my love
Hold on my darling tonight
Cos I'm here tonight
On my own all night
Yes I'm here tonight
Gonna make it so right

You're the best thing in my life
You're the best thing in my life
You're the best thing in my life

In my life
In my life

In my life

'Love Song '
All this time I'm distracted from the world
The world outside of your arms
All I need is here

Try and find, a way to say the things
The things I feel when you smile
They take away my words

You know, that people come and go
It's here for me
When things in life run me down
All I need is you

You wanted a love song
You asked for a love song
You wanted a love song from me
You asked for a love song from me
Now there's a love song for you

Yeah, I know, I don't hear you, I don't see you, I can't feel you
You know, it's always my fault, communication is such a let down
I ain't proud of my behaviour
I thank the lord, you're still here (Repeat x 6)

Yeah I know that I push you
Yeah I know that I push you
Yeah I know, yeah I know, yeah I know that I push you

I know that I push you (Repeat x 7)

Try and find, a way to say the things
The things I feel when you smile
They take away my words
You know, that people come and go
You wanted a love song from me
You asked for a love song from me
Now there's a love song for youCaptcha
Widget
Liedje Archive Come To Me 2 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come To Me 2mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Come To Me 2 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come To Me 2 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.