Falaise


Cause I'm a fool
A fool for you
I seem to want
Everything that you do
I don't know
I procrastinate
Cause I hate those days
That are bound to me
It's never sure
It's never pure
It always hurts
So climb out
It's never sure
It's never pure
It always hurts
So clim
Climb out
It always hurts
Tell me why
Did you fall
Over me
I let my heart implode
I let my heart
My heart implode
I let my faith go
It's never sure
It's never pure
It always hurts
So climb out
It's never sure
It's never pure
It always hurts
Climb out, climb out, climb out
It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurtsCaptcha
Widget
Liedje Archive Falaise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Falaisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Falaise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Falaise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.