Fool


Cause I'm a fool
A fool for you
I seem to want
Everything that you do
I don't know
I procrastinate
Cause I hate those days
That about me
It's never sure
It's never pure
It always hurts
So claim it up (?)

It's never sure
It's never pure
It always hurts
So claim
Claim up
It always hurts

Tell me why
Did you fall
Over me

I let my heart implode
I let my heart
My heart implode
I let my fate go
It's never sure
It's never pure
It always hurt
So claim

It's never sure
It's never pure
It always hurts

Clam up, clam up, clam up (?)

It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurts
It's never sure
It's never pure
It always hurtsCaptcha
Widget
Liedje Archive Fool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Fool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.