Goodbye


I'm thinking of you
In my sleep
And i could talk
The worst kind of sound
I've noticed things
Can not be repaired
When i wake up
I'll be in despair

Cause i know i've got to say
I know i've got to say
Goodbye
Baby goodbye
Goodbye
Baby goodbye
You're my sweetheart
Goodbye
You're my sweetest
Goodbye
I know i'm gonna look
So so so so bad
But there's no easier way
For me to have to walk away
But i don't wanna hear this no more
And i don't wanna feel this no more
And i don't wanna see this no more
And i don't wanna experience this no more
Cause i know i 've got to say
I know i've got to say
Goodbye
Baby goodbye
Goodbye
Baby goodbye
You're my sweetheart
Goodbye
You're my sweetest
Goodbye
Goodbye
Goodbye
Goodbye (you're my sweetest)Captcha
Widget
Liedje Archive Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.