Home in summer


Heal down to me
I've rested with you
I've spend always time
Time with my brothers
Love for my sister
Now I'm fine
And I wanna come home
These been some tears
Many fears about the way
The way that you love
The pain when you're bad
It makes me sad
Totally mad
Now I need to come back home
How beautiful
So wonderful
A beautiful love
Friends 'til the end
Now I'm home
Sweet homeCaptcha
Widget
Liedje Archive Home in summer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Home in summermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Home in summer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Home in summer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.