Noise


Stay in your coma, in your own frustration
Lip sinking haircut, blow me away

Cos I'd rather be in this noise
Suffocate in this noise colder
It means so much to me

Nostalgia makes your living so easy
Ludites make it easy for me

Cos I'd rather be in this noise
Suffocate in this noise colder
It means so much to me

To me (Repeat x 6)

Cos I'd rather be in this noise (Repeat x 3)

Rather be in this noise (Repeat x 4)

Repetition baby
Machine is taking over

Dance with me baby, the future is here

Scientific baby, waltz hand in hand
Scientific baby, technological man

Would you rather be in this noise
celebrate in this noise colder
It means so much to me

Would you rather be in this noise
celebrate in this noise colder
It means so much to me

Repetition baby there's no escape from me here
Run run baby
Try and run from me here

Reconciliation welcome back here
Fun fun fun fun fun, get your fun from us here

Cos I'd rather be in this noise
celebrate in this noise colder
It means so much to me (Repeat x 5)Captcha
Widget
Liedje Archive Noise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Noisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Noise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Noise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.