Sleep


The enemy is after me again
Afraid of the sea and what's down there
I need to sleep
It's been a whole week

Cos tears keep falling into my pool
Bright lights driving right into me cold

I need to sleep
It's been a whole week

Cos tears keep falling into my pool
Bright lights driving right into me cold

My bones keep breaking
Tearing me away from the quiet
The silence of my soul, of my soul from the quiet

Night time, gruelling, just time to waste
Heights they kill me, leave scarring on my face

Cos' I never, ever, ever fall into sleep?
And I've never ever ever felt so weak

Cos' tears keep falling into my pool
Bright lights driving right into me cold

My bones keep breaking
Tearing me away from the quiet
The silence of my soul, of my soul from the quiet

I wanna fall down (Repeat x 5)Captcha
Widget
Liedje Archive Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.