Waste


Talk to me
I haven't said a word in days
Please talk to me
And I can tell you of my ways
In which I numb myself
In which I numb myself

Drink with me
I will talk of things I want
To do in life but know I can't
Find the energy
Find the energy
Find the energy
Find the energy

Time has come
Come to me at such a speed
And given me the time I need
To waste

Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
On you

On and on and on and on with you

Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
On you

On and on and on and on and on with you
(Repeat x 5 )

On and on and on and on and on with you
(Repeat x 7)Captcha
Widget
Liedje Archive Waste is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wastemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Archive Waste downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waste in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.