Can't Be Happy


Turn off the tv, put the paper away,
I can't take it anymore today,
Turn off the radio, and close the door
I know I can't be happy anymore
(because) the world is getting harder every day
and none of us will get a say
but soon enough we're gonna pay
We'll Pay One Day!

Why can't the world be more emotional,
'Cos economics isn't rational,
And everybody's out for number one
But when they stop you know they've come undone

Now I now exactly what's in store,
Greed and selfishness I can't ignore,
Every life becomes a closing door
And so I can't be happy anymore
I can't ignore what I once used to
Turn away from what we all go through
Not happening far away it's at my door
And now I can't be happy anymoreCaptcha
Widget
Liedje Area 7 Can't Be Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Be Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Can't Be Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Be Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.