Consequences


Living in the moment
Living for the thrill
Just to satisfy yourself
Looking for a kill
When you fuck me over
I never say a word
Am I the voice of reason?
'Cos I am never heard

Nothing lasts forever,
Nothing's ever for free
Soon the flame will burn out, and you'll
See what you could have been

Now and then I see
You're not standing tall
I see your face and I know you
anticipate the fall
Running scared from your life
Running out of time
Face the consequences now
Is it all in your mind?

Living in the moment
Living for the thrill
Just to satisfy yourself
Looking for a kill
Running scared from your life
Running out of time
Face the consequences now
Is it all in your mind?Captcha
Liedje Area 7 Consequences is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Consequencesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Consequences downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Consequences in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.