Let Me Down


It's the morning, I wake up all alone
Surrounded strangely, I know I'm far from home
I hit the road but will it lead me back to you?
I don't know where you are, but there's nothing else to do
Well I still love you but you always let me down
Eveything you do just makes me want to frown
Betrayal hurts I don't know why I stick around
Well I still love you even though you let me down [DOWN!]
Hey!
Well I still love you even though you let me down
Eveything you do just makes me want to frown
Betrayal hurts I don't know why I stick around
Well I still love you even though you let me down [DOWN!]
Hey!
Poison pen, a poison heart, a poison mind
The more I look the worse things you let me find
And you love letter, not from me but it's from you
Some other sucker's gonna suffer for you too!
I still love you even though you let me down
Eveything you do just makes me want to frown
Betrayal hurts I don't know why I stick around
Well I still love you even though you let me down [DOWN!]
Hey!
You always let me down, go!Captcha
Widget
Liedje Area 7 Let Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Let Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.