Showdown


I'm looking for an answer
To explain the things that I have seen
I'm looking for a reason
For why you did this to me

Another promise broken
Another knife in my back
I don't understand what goes on in your mind

Yeah you and I are heading for a showdown
Better watch your step, coz I'm ready for a showdown

The day will come when you fall
I'm watching everything you do
Don't underestimate me
Coz I'll be waiting for you

Another showdown and we'll leave it all behind
I don't understand what goes on in your mind

Yeah you and I are heading for a showdown
Better watch your step, coz I'm ready for a showdown [x3]Captcha
Widget
Liedje Area 7 Showdown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Showdownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 Showdown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Showdown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.