Faithless


i put my trust in technology
now i'm doubting we will ever reach our goal
all ambition is now finally lost
i'm no longer prepared to pay the cost
every dream, hope anticipation
that we used to share
was it all for nothing
were we fools to believe?

faceless - enter the dead zone
faithless - in the red zoneCaptcha
Widget
Liedje Armageddon Faithless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Faithlessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armageddon Faithless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faithless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.