CAr Underwater


Believe the news I'm gone for good
Call off the search No one will know I am down here
And believe the note I left for you
You can't turn back the clocks
You can't pull me up from here so don't try

I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you
I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you

Make time slower Give me longer
It's too late for me
No one will know that I'm down here
And believe your dreams of me sinking so far below
You can't pull me up from here so don't try

I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you
I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you

Leave it up to me to burden you again
This was not you fault"¦ please forgive me
Leave it up to me to burden you again
This was not your fault"¦ so forget, so forget, so forget me

Don't think back, don't think back on me at all
Just let me go
Don't think back, don't think back on me at all
Just let me go
Don't think back, don't think back on me at all
Don't think back, don't think back on me at all
Don't think back, don't think back on me at all

I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you
I'm in a car underwater with time to kill
Thinking back I forgot to tell you this:
I didn't care that you left and abandoned me
What hurts more is I would still die for you
I would still die for you
I would still die for you
I would still die for you
I would still die for you
And I would still die for youCaptcha
Widget
Liedje Armor For Sleep CAr Underwater is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied CAr Underwatermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep CAr Underwater downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje CAr Underwater in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.