Songtekst van Armor For Sleep: Dream To Make Believe

Dream To Make Believe


It's funny how things work out,
The ones we need don't know we're there,
If I were sand and you were oceans,
the moon would be why your pulled to me

I wake up and think dreams are real,
I sleep so I don't have to feel,
the truth that you can never be
the one person that won't ever forget me

I hope that dreams come when I die,
So we can talk I won't wake up,
I'll ask how your life worked out,
I'll never know that I'm just dreaming

I wake up and think dreams are real,
I sleep so I don't have to feel,
But you thought you could never be,
The one person that won't ever forget me,

Let me sleep some more (12x)Captcha
Liedje Armor For Sleep Dream To Make Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream To Make Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Dream To Make Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream To Make Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.