Songtekst van Armor For Sleep: Somebody Else's Arms

Somebody Else's Arms


Saw you laughing aloud to your friends when I was across the room,
I was across the room
I sick of standing alone when you're here
Who's good enough for you?
Who's good enough for you?

Well it's only love it's not real anyways
You're gonna die in somebody else's arms
And I have to live with that
You're gonna die in somebody else's arms
And I have to live with that
Well I hope you have a good life, hope you have a good life
Well I hope you have a good life, hope you have a good life

And I'll say "Send me a card when you can, to where you think you should be"
Are where you think you should be?
Too bad, you're missing the boat and I'm gone
Call me when you come around
Will you call me when you come around?

Well it's only love it's not real anyways
It's only love, it's not real
You're gonna die in somebody else's arms,
And I have to live with that
You're gonna die in somebody else's arms,
And I have to live with that
Well I hope you have a good life, hope you have a good life
Well I hope you have a good life, hope you have a good life

I'll be happy to see you happy, if it's with me or without me around
I'll be happy to see you happy, if it's with me or without me around

There's too much, too much I know I'll never say
Please take me back, please take me back

But you're gonna die in somebody else's arms,
And I have to live with that
You're gonna die in somebody else's arms,
And I have to live with that (I have to live)
Well I hope you have a good life, hope you have a good life [x4]Captcha
Liedje Armor For Sleep Somebody Else's Arms is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody Else's Armsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Somebody Else's Arms downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody Else's Arms in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.