Songtekst van Armor For Sleep: The End Of A Fraud

The End Of A Fraud


I'm leaving again
For the second time around
You better believe
That this was all just a joke to me
And as I look down on them
I repeat these words in my head
"They never heard one sound out of my mouth
They never heard one sound"?

I saw pretty clear
That when I left
You all stayed the same
Now I think I believe
That I was never alive in the first place
They never heard one sound out of my mouth
They never heard one sound out of my mouth
They never heard one sound out of my mouth
They never heard one sound

Don't believe that the weather is perfect the day that you die
Don't believe that the weather is perfect the day that you die
Don't believe that the weather is perfect the day that you die
Don't believe that the weather is perfect the day that you die
Don't believe that the weather is perfect the day that you die
Don't believe that the weather is perfect the day that you dieCaptcha
Widget
Liedje Armor For Sleep The End Of A Fraud is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The End Of A Fraudmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep The End Of A Fraud downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The End Of A Fraud in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.