Williamsburg


Hold your own jacket please
I'm not in the mood
Millions of trains under the ground
This city was the blueprint for hell

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Bored again
Watching the rats
Eat all your food
At least you'll be used to
The place you'll be soon
This city was the blueprint for hell

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Do you know how obvious you are?
You were born in New Hampshire but you say you're from the OC
Brooklyn's a death bed
For clones of the same kid
Stuck in the party
That was lame to begin with
Yeah, yeah lame to begin with

At least you'll be used to
The place you'll be
This city was the blueprint for hell
(You will all die in Williamsburg)

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

You will all dieCaptcha
Widget
Liedje Armor For Sleep Williamsburg is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Williamsburgmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Williamsburg downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Williamsburg in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.