Songtekst van Art Garfunkel: Mary Was An Only Child

Mary Was An Only Child


Mary was an only child
Nobody held her, nobody smiled
She was born in a trailer, wretched and poor
And she shone like a gem in a five and dime store

Mary had no friends at all
Just famous faces pinned to the wall
All of them watched her, none of them saw
That she shone like a gem in a five and dime store

And if you watch the stars at night
And find them shining equally bright
You might have seen Jesus
And not have known what you saw
Who would notice a gem in a five and dime store?Captcha
Widget
Liedje Art Garfunkel Mary Was An Only Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mary Was An Only Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Art Garfunkel Mary Was An Only Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mary Was An Only Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.