Songtekst van Aslyn: Llll That's When I Love You Llll

Llll That's When I Love You Llll


Thats When I Love You
by Aslyn

When you have to look away
When you don't have much to say
Thats when i love you, i love you, just that way

To hear you stumble when you speak
Or see you walk with two left feet
Thats when i love you, i love you endlessly

And when your mad 'cause you lost a game
Forget i'm waiting in the rain
Baby i love you, i love you anyway

CHORUS
'Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
'Cause thats when i love you
When nothing you do can change my mind
The more i learn, the more i love
The more my heart can't get enough
Thats when i love you, when i love you no matter what

So when you turn to hide your eyes
'Cause the movie made you cry
Thats when i love you, i love you a little more each time
And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
Thats when i love you, i love you more than you know

And when you forget that we had a date
Or that look you give when you show up late
Baby i love you, i love you anyway

CHORUS
'Cause here's my promise made tonight
You can count on me for life
'Cause thats when i love you
When nothing you do can change my mind
The more i learn, the more i love
The more my heart can't get enough
Thats when i love you, when i love you no matter what

Oooh oooh thats when i love you
When nothing baby, nothing you do could change my mine
The more i learn, the more i love
The more my heart can't get enough
Thats when i love you, when i love you, no matter what

Ooooh oooh, no matter whatCaptcha
Liedje Aslyn Llll That's When I Love You Llll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Llll That's When I Love You Llllmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Llll That's When I Love You Llll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Llll That's When I Love You Llll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.