Neon Nites


We were two crazy people
It was a neon nite
A little glitter
Multi-colored slides

There was some high stepping
Oh, what a life
With those high rolling
Star snuggling neon nites

Guess we had us
A high time or two
I remember those
Neon nites with you

Give me some high trotting
Sure got it on
Those oogie boogie
Honky tonky songs

Your silver stockings
We danced til dawn
Hootchie cootchie
Hard rocking all night long

Now the dance of bright
Lights make me blue
I miss those neon nites
With you

We were two crazy people
It was a neon nite
A little glitter
Multi-colored slides

Nowadays the bright
Lights make me blue
Yes, they do
And I miss those
Neon nites with you

I miss those neon nites
With youCaptcha
Widget
Liedje Atlanta Rhythm Section Neon Nites is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Neon Nitesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Atlanta Rhythm Section Neon Nites downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Neon Nites in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.