Cradle


Cradle
I will rock you like a baby, I will,
Cradled in my arms,
I will keep you safe from danger,
Shelter you from harm

There will never be another lover,
Who treats you like I do,
We can drift into forever,
On a love thats made for two

Dont you ever say this loves not special,
Dont you ever think its not essential
Baby

I was only thinkin of you,
Hopin you were thinkin of me,
Two hearts beating just like one,
Agaisnt the world
Baby

I am always dreamin of you,
Hopin you are dreamin of me,
I could never live,
One day without your love

I will kiss you like an angel, baby,
Cradled in my wings,
I will take you up to heaven,
Show you precious things

If you promise that you love me,
If you promise that you care,
I will be here for you always,
And forever this I swear

Dont you ever say this loves not special,
Dont you ever think its not essential
Baby

I was only thinkin of you,
Hopin you were thinkin of me,
Two hearts beating just like one,
Agaisnt the world
Baby

I am always dreamin of you,
Hopin you are dreamin of me,
I could never live one day,
Without your love

Though you say you want a love,
But you dont think you believe it,
Just open up your heart,
And you know you will recieve it
Oh baby

Baby
Dont you ever say this loves not special, oh
Dont you ever think its not essential
Baby

I was only thinkin of you,
Hopin you were thinkin of me,
Two hearts beating just like one,
Agaisnt the world
Baby

I was only dreamin of you,
Hopin you were dreamin of me,
I could never live one day,
Without your love

I was only, I was only, I was only thinkin of you
I was only, I was only, I was only thinkin of you
I was only, I was only, I was only thinkin of you
I was only, I was only, I was only thinkin oh babyCaptcha
Liedje Atomic Kitten Cradle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cradlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Atomic Kitten Cradle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cradle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.