Someone Like Me


Don't let your head rule you heart
Don't let your world be torn apart
Don't keep it all to yourself
Just let all your emotions run free with someone like me
That's the way it should be
Someone like me

I know Its hard when you're feeling down
To lift your feet up off the ground
We make mistakes but doesn't everybody
You don't always have to agree with someone like me
That's the way it should be
Someone like me

We know the story so far (what you want and who you are)
What you want and who you are (Free)
Let all your emotions run free
You don't always have to agree
With someone like me
That's the way it should be
Someone like me
Someone like meCaptcha
Widget
Liedje Atomic Kitten Someone Like Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someone Like Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Atomic Kitten Someone Like Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someone Like Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.