Air I Breathe


Hold me, in your arms
Like a new born child
I'm desperate, lord
For more of you

Touch me, with your love
Deep within my heart
I'm waiting, lord
For more of you

May your words of love
Wash over me
May your songs of grace
Cover me

More than the air I breathe today
I need you
More than the desert needs the rain
I need you
More than the air breathe today
I need you
More than to live another day
I need youCaptcha
Widget
Liedje Australia Hillsongs Air I Breathe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Air I Breathemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Australia Hillsongs Air I Breathe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Air I Breathe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.