Songtekst van Australia Hillsongs: All Things Are Possible

All Things Are Possible


Almighty God my redeemer
My hiding place my safe refuge, no other name like Jesus
No power can stand against You

My feet are planted on this rock
And I will not be shaken
My hope it comes from You alone
My Lord and my salvation

Your praise is always on my lips
Your word is living in my heart
And I will praise You with a new song, My soul will bless You Lord

You fill my life with greater joy
Yes I delight myself in You
And I will praise You with a new song, My soul will bless You, Lord

When I am weak, you make me strong
When I'm poor, I know I'm rich for in the power of Your name
All things are possible
All things are possible
All things are possible
All things are possibleCaptcha
Liedje Australia Hillsongs All Things Are Possible is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Things Are Possiblemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Australia Hillsongs All Things Are Possible downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Things Are Possible in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.