Care For Me


Looking in your eyes
It's written on your face
I can read your mind
You felt the same as me, baby, girl it's
Time you face the truth
You're in love with me
And I think it's time that you came around

Girl you care for me
Like I care for you
And you think of me all the time
Girl you want from me
What I want from you
And you drea of me every night

There's nowhere you can run
Nowhere you can hide
Can't you feel it girl
You're running outta time, baby, girl it's
Nothing but your fate
You're supposed to be with me
So start acting like you're my baby, girl

CHORUS

It's really not good for you to
Denry the feelings deep inside you
You're really overdure, you need to open up
Truly girl, it's time for you to
Come to therms with what's inside you
This ain't no time to run away from love

CHORUSCaptcha
Liedje Az Yet Care For Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Care For Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Az Yet Care For Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Care For Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.