Hard To Say I'm Sorry


Everybody needs a little time away
I heard her say, from each other
Even lovers need a holiday
Far away from each other

Hold me now
It's hard for me to say, I'm sorry (oh)
I just want you to stay (stay with me)

After all that you've been through
I will make it up to you, I promise you baby
And after all that's been said and done
You're just a part of me I can't let go

Couldn't stand to be kept away
Not for a day, from your body
(baby, I can't live without you, not even day)
Wouldn't wanna be swept away (away)
Far away from the one that I love

Hold me now
It's hard for me to say, I'm sorry
I just want you to know (you to know)
Hold me now
I really wanna tell you I'm sorry
I could never let you go

After all that we've been through
I will make it up to you, I promise you
And after all that's been said and done
You're just a part of me I can't let go
I can't let go







Captcha
Liedje Az Yet Hard To Say I'm Sorry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hard To Say I'm Sorrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Az Yet Hard To Say I'm Sorry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hard To Say I'm Sorry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.