Demon Speed


Deathmachine from Hell's heat
Turns your flesh into meat
Bestial Evil coming near
Stab your lord with a spear

Motordriven Devil's fist
Bloody servant of the beast
Sodomize you fuckin' fast
Spreading Hell's unholy lust!

Demon speed - raging fire!
Demon speed - death to liar!
Demon speed storm of hate!

Demon speed
Demon speed

Demon speed - seal your fate!
Demon speed - die in flames!
Demon speed - cut your veins

Demon speed
Demon speed
Demon speed
Demon speedCaptcha
Liedje Azarath Demon Speed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demon Speedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Azarath Demon Speed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demon Speed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.