Deep Sleep


Walking backwards into the sea
Bodies, angels, like musical peaks
Dreamed up by you and me in our sleep
You come walking over pillows and sheets
Walking backwards into the night
Caught tight in the sheets
Our dreams entangled twisted by our heat
You come walking over pillows and sheets
It's the coldest part of the nightCaptcha
Widget
Liedje B-52s Deep Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Deep Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.