In Fields Where We LayThere?s a green hill far away
In a land I know so well
And the sun it shone so bright
In the fields where once we did lay
In the fields where once we did lay

As we walked that winding road
I remember oh so well
The times we spent together
In the fields where once we did lay
In the fields where once we did lay

How we laughed and carved our names
And declared our love forever
On that old oak tree we found
In the fields where once we did lay
In the fields where once we did lay

There?s a green hill far away
In a land I know so well
And the sun it shone so bright
In the fields where once we did lay
In the fields where once we did lay

In the fields where once we did layCaptcha
Widget
Liedje B Witched In Fields Where We Lay is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Fields Where We Laymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched In Fields Where We Lay downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Fields Where We Lay in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.